Forbrugeroplysninger

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, tel. nr. 7011 2020 www.tryg.dk
Virksomhedens indehavere er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening - www.de.dk
Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen - www.erhvervsstyrelsen.dk
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S. tlf. 7025 3666 - www.ejendomsmaeglernaevnet.dk
Der modtages provision ved tegning af ejerskifteforsikringer hos Dansk Boligforsikring.
Kontakt os for yderligere oplysninger om provisionens størrelse.