Om os

Vi startede begge vores karriere i bankverdenen og har siden opnået mere end 30 års erfaring i ejendomsbranchen. Vi er lokale mæglere og kender hver en krog af området, da det også er her vi bor og lever vores liv. Igennem et stort lokalt engagement er vi med til at gøre vores dejlige område til et endnu bedre sted at bo. Vi er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening og er kendt for at være meget kompetente i kraft af høj faglighed, lang tids erfaring og vores etiske indstilling.
Vi startede som selvstændige mæglere i 1985, og i 1995 indgik vi kædesamarbejde. Efter en periode på 18 år i dette, valgte vi igen at blive selvstændige i 2013. Vi kan godt lide selv at bestemme vilkårene og at gøre tingene på vores måde. Vi ønsker også at være frigjorte af samarbejdsforpligtelser i forhold til banker og kreditforeninger. Det er vi sikre på, at vores kunder også er bedst tjent med.
Vi beskæftiger os primært med salg af villaer, fritidshuse, andelsboliger, ejerlejligheder og nedlagte landbrug. Vi tilbyder os også som købermæglere, både for vores egne sælgere, men også for andre, som kunne ønske dette.
Da vi ikke er bundet af et kædesamarbejde, er vi heller ikke geografisk begrænsede i, hvor vi må have ejendomme til salg. Da markedspladsen for bolighandel samtidig er nettet, tilbyder vi vores ekspertise langt ud over vores primærområde. Vi er indstillet på at tilpasse vores ydelser i forhold til opgavens karakter, og hvad der vil være praktisk i det enkelte tilfælde.

Forbrugeroplysninger
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, tel. nr. 7011 2020 www.tryg.dk.
Virksomhedens indehavere er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening - www.de.dk.
Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen - www.erhvervsstyrelsen.dk
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S. tlf. 7025 3666 - www.ejendomsmaeglernaevnet.dk
Der modtages provision ved tegning af ejerskifteforsikringer hos Dansk Boligforsikring.
Kontakt os for yderligere oplysninger om provisionens størrelse.